Gerektiğinde bazı siparişleri almaktan vazgeçeriz...

Yasal yönetmelik ve düzenlemelere kesinlikle riayet eder, her türlü uluslararası kuralı yerine getriririz. Bu süreçte ilgili düzenlemeleri delmek isteyen üçüncü şahısların amaçlarına kesinlikle direkt veya dolaylı olarak hizmet etmeyiz.

 

Yasal vergi ve harçlar

Örneğin aşağıda açıklanan yasal vergi veya harçları, aktif veya pasif şekilde bypas edecek çabaları desteklemeyiz

 • Gelir ve kazanç vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Gümrük vergisi

Yasalara ve kanunlara uygun davranışlar içinde bulunmayı deklare ediyor, serbest ticaret kurallarına riayet etmeyi ve rekabeti olumsuz yönde etkilecek oluşumlar içinde ve gerçekle bağdaşmayan bildirimlerde bulunmamayı taahhüt ediyoruz.

 

Eksport kontrolü

CNC döner tabla ürünleri DUAL-USE mal grubuna ait ürünler olup uluslararası mal kontrollerine (örneğin Wassenaar-Agreement) tabidir. pL LEHMANN, şirket içi kontrol sistemi sayesinde ve ilgili yönetmelikleri kesinlikle yerine getirdiğinden olağanüstü genel ihracat belgesine AGB sahiptir.

 

Şirketimiz,

 • 70 ülkeye
 • münferit ihracat onayı olmaksızın
 • her zaman
 • bütün döner tabla çeşitlerimizin
 • her türlü hassaslık sınıfında ihraç etme yetkisine sahiptir.
  Şirketimiz her türlü
 • ambargo
 • resmi müeyyide ve önlemlere uyar ve
 • kritik son tüketim amaçlarını bildirmekle yükümlüdür

Şirket içi organizasyon düzenli olarak yapılan kontroller ile denetlenir ve sonuçları resmi mercilere aktarılır.

 

İnsani teşebbüsler

pL LEHMANN aynı zamanda insani yardım ve teşebbüsleri destekler. Sosyal kurumların direkt olarak desteklenmesi dışında uluslararası insani ilkelere riayet etmeyen bölge, firma ve ülkenin belirli gruplarını kayırıcı oluşumları redderiz. Bu nedenle ilgili düzenlemeleri yerine getirme çabasında şüpheli olan ülkeler ve bölgelerden her türlü mal ve hizmet tedariğinden vazgeçeriz.

 

Diğer düzenlemeler

Örneğin aşağıda açıklanan tüm yasal ve kanuni düzenlemelere riayet ederiz

 • Kartel kanunu
 • Ticaret kanunu (örneğin İsviçre obligasyon hukuku)
 • Normlar ve direktifler (örneğin AB Makine Direktifi)

İsviçre dışına, yasal düzenlemelerin bulunmadığı veya tam açık olmadığı ülkelere yapılacak teslimatlarda İsviçre Hukuk Sisteminin tavsiyelerine uyarız.

Bu sayfayı görüntüleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Siz ilk defa buradasınız ve eski web sayfamızda bir girişiniz var mıydı? Verileriniz aktarıldı, ancak yeni bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için "şifremi unuttum" fonksiyonunu kullanın.