Uyumluluk ve sürdürülebilirlik

Uyumluluk

Gerekli durumlarda siparişleri yerine getirmiyoruz...

Yasal hükümlere, yönetmeliklere ve uluslararası teamüllere tamamen riayet ediyoruz. Bu gereklilikleri ihlal eden üçüncü tarafların amaçlarını doğrudan veya dolaylı şekilde desteklemiyoruz.

Yasal ödemeler

Tüm yasal ve resmi gerekliliklere mümkün olan en iyi şekilde uyulmasını sağlıyoruz ve sözgelimi aşağıdaki yasaları aktif veya pasif şekilde atlatmayı desteklemiyoruz:

 • İsviçre kartel yasası ve yolsuzlukla mücadele yasası
 • Ticaret yasası (örn. İsviçre yükümlülükler yasası)
 • Standartlar ve yönetmelikler (örn. AB makine emniyeti yönetmeliği)
 • Gelir ve kurumsal kâr vergileri
 • Katma değer vergileri
 • Gümrük giderleri

Yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğimizi beyan ederek serbest ticaret sözleşmelerindeki temel kurallara vs. tamamen riayet ediyoruz ve adil olmayan veya gerçeğe aykırı bilgiler sunmuyoruz.

Belirsizlik durumunda veya İsviçre dışında yasal esaslar mevcut olmadığı takdirde, İsviçre hukuk sisteminin tavsiyelerine riayet ediyoruz.

İhracat kontrolü / savaş malzemesi

CNC döner tablalar ÇİFT KULLANIMLI ürünlerdir ve uluslararası ürün kontrollerine tabidir (örn. Wassenaar Düzenlemesi). Şirket içi kontrol sistemimiz ve bu konulardaki hükümlere tamamen riayet etmemiz sayesinde, uzun yıllardan beri İsviçre'deki Olağanüstü Genel İhracat İznine sahip bir firmayız.

Yasal hükümler kapsamında 70'ten fazla ülkeye özel lisans almadan teslimat yapma yetkisine sahibiz.

Ancak şunlara kesinlikle bağlıyız:

 • Yasal direktifler
 • Ambargolar
 • Resmi kurumlar tarafından uygulanan yaptırımlar ve tedbirler
 • Kritik bir son kullanım şüphesi durumunda bildirimde bulunma yükümlülüğü

Şirket içi kurumsal yapımız, resmi kurumların denetim görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

İhracat kontrolüne bakılmaksızın, ürünlerimizin savaş silahları üretmek için kullanıldığına dair göstergelerimiz varsa müşterilere herhangi bir yardım yapılması yasaktır. Koruma, spor veya avcılık amaçlı silahlar bu kuraldan muaftır. Şüphe durumunda CEO'muz karar verir.

İş güvenliği ve iş sağlığı (EKAS)

Sistemimiz ve kurumsal yapımız, yasal hükümlerin (EKAS Yönetmeliği) yerine getirilmesini amaçlamaktadır. İş güvenliğini en üst seviyede tutup kazaları ve buna bağlı olarak oluşacak maliyetleri en düşük düzeyde tutmak veya önlemek, başta her bir çalışanımız olmak üzere herkesin yararınadır. Hedefimiz ve niyetimiz bu yöndedir.

Aşağıdaki ana konulara odaklanıyoruz:

 • En güncel teknolojiye sahip güvenli çalışma ortamları
 • Sağlıklı, uzman ve motivasyonu yüksek çalışanlar
 • Sade ve etkili iş güvenliği organizasyonu
 • "Kurallara uyarak çalışmak" değil, kuralları günlük hayatta benimsemek
 • Önlenebilir her kazayı önlemek: tepki vermek yerine harekete geçmek
 • Tasarruflar ve üretimdeki artışlar da tüm bunların ek getirisidir

İnsan hakları ve iş hukuku

pL LEHMANN insanlığa yararlı çabaları desteklemektedir. Sosyal kurumlara doğrudan destek sunulması haricinde, uluslararası yardımseverlik ilkelerine uymayan kitlelere, bölgelere ve firmalara yönelik her türlü yardım faaliyetini reddediyoruz. Bu nedenle, bu konuda şüphe uyandıran ülke ve bölgelerden mal ve hizmet almaya yanaşmıyoruz.

İsviçre'de geçerli olan eşitlik yasası (GlG) uyarınca işveren, aşağıdaki nedenlerden ötürü bireyler arasında ayrımcılık ve baskı oluşmasını önlemek için tüm tedbirleri almaktadır:

 • Cinsiyet (kadın veya erkek)
 • Uyruk (yabancı veya İsviçreli)
 • Ten rengi
 • Dini inançları *
 • Dil

Doğrudan veya dolaylı (sözlü, yazılı, görsel, jestlerle vs.) şekilde rahatsızlık vermek veya taciz etmek. Bunlar işe alım, görev dağılımı, iş koşullarının planlanması, ücretlendirme, eğitim verme, terfi ettirme veya işten çıkarma aşamalarının tümünde geçerlidir.

İş hukuku alanında geçerli tüm yasalara riayet ediyoruz. Baskı uygulamak, aşağılamak ve cinsel tacizde bulunmak kesinlikle yasaktır. Çocuk işçiliği, kölelik, zorla çalıştırma vs. gibi istismarlara tolerans gösterilmemektedir. Bunları ihlal eden davranışlar için uygun tedbirler alınmaktadır.

Yaşamı güvenceye alacak maaşlar ödeme yükümlülüğümüz devam ediyor. Bunun yanı sıra tedarikçilerimiz de yaşamı güvenceye alacak maaşlar ödemeye ve tedarik zincirinde buna dikkat etmeye özen gösteriyor.

* Ancak iş saatlerinde işletme tesisi dahilinde dini ibadetlerin yerine getirilmesi yasaktır

Diğer koşullar

Yukarıda belirtilen tüm konularla ilgili kapsamlı hükümler ve talimatlar, şirket içi direktiflerle belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik

pL LEHMANN ile ilgili tüm güncel kriterler için bkz. IntegrityNext platformu

Çevre güvenliği

Çevreye ve doğaya karşı sorumluluk taşıyoruz. Her bir çalışan, iş ve gündelik yaşamında, tesis dahilinde, harcamalarında ve kendi kişisel davranışlarında aşağıdaki hususları yerine getirmekle sorumludur:

 • Atıkların doğru şekilde imha edilmesi (örn. çöplerin ayrıştırılması, geri dönüşüm)
 • Emisyonun azaltılması (örn. alternatif enerji üreticilerinin geliştirilmesi, kullanılması veya sürdürülebilir ulaşım yönetimi)
 • Havanın temiz tutulması (örn. filtre sistemlerinin entegre edilmesi)
 • Toprağın ve akarsuların korunması (örn. yeni yapılarda özel tedbirlerin alınması)
 • Su yönetimi (örn. suya zararlı maddelerin sınıflandırılması)
 • Enerji yönetimi ve enerji verimliliği (örn. izolasyonlu pencereler, ısı yalıtımı veya enerji yönetim sisteminin hayata geçirilmesi)
 • Malzeme verimliliği (örn. sürdürülebilir ürün tasarımlarının geliştirilmesi)
 • Çevreyi koruyan üretim süreçleri (örn. olabildiğince tek tesiste üretim, yerel tedarikçiler, nakliyatların birleştirilmesi…)

REACH

pL LEHMANN, REACH yönetmeliği (AT) 1907/2006 ve WRRL 2008/98/AT uyarınca kritik maddeler içeren herhangi bir ürün, kimyasal madde veya karışım tedarik etmemek için her türlü çabayı göstermektedir. Bu bağlamda tedarikçiler de tedarik zinciri sorumluluğu açısından yükümlülüklere sahiptir.

RoHS

pL LEHMANN, 2023 yılından itibaren 2011/65/AB sayılı AB yönetmeliği (RoHS 2) uyarınca tehlikeli maddeler içerebilecek yeni ürünler tedarik etmeyecektir. Bu bağlamda tedarikçiler de tedarik zinciri sorumluluğu açısından yükümlülüklere sahiptir.

Tartışmalı madenler

pL LEHMANN, tedarikçilerini tantal, kalay, tungsten ve altın (3TG) gibi tartışmalı madenler açısından denetler ve sonucu IntegrityNext platformunda yayınlar.

CO2 ayak izi

pL LEHMANN karbon emisyonlarını ölçmekte, yıllık bir rapor hazırlamakta ve IntegrityNext platformunda yayınlamaktadır.

Yürürlüğe girmesi

Uyumluluk direktifleri, personel yönetiminin ana bileşenlerinden biridir ve bu nedenle iş sözleşmesinde zorunlu olarak yer almaktadır.

Bağlayıcı olan diller

Yukarıdaki metin, Almanca orijinal metnin çevirisidir. Almanca metin her zaman bağlayıcı niteliktedir.

 

Bärau, 01.12.2022

Yönetim Konseyi Adına

 

Hansruedi Lehmann