Lean Production

Giderek artan müşteri talepleri nedeniyle sanayi işletmeleri, müşterinin isteklerini karşılayan ürünler ve de yüksek miktarlarda farklı ürün seçenekleri sunmak zorundadır. Ayrıca rekabet edebilirliklerini sürdürebilmek amacıyla şirketler için yüksek üretkenlik de gereklidir.

Lean Production (Yalın Üretim), asıl olarak Japon otomotiv üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmış sistematik üretim organizasyonudur. Bu üretim organizasyonuyla, örneğin çalışma ekipmanları, personel ve malzeme gibi üretim etkenlerinin tasarruflu ve verimli şekilde kullanılması ve de ürün kalitesinin optimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Üretkenliğin ve kalitenin iyileştirilmesi

Üretkenlik, örneğin üretim yöntemleri optimize edilerek, toplam akış süreleri kısaltılarak ve de sadece gerekli sayıda personel görevlendirilerek iyileştirilebilir. Lean Production çerçevesinde stoklar mümkün olduğu kadar azaltılır - hammaddeler ve ara ürünler, sadece kısa sürede ve verimli kullanılacak miktarda stoklanır. Bunun için sıkça 'Just-in-time' olarak adlandırılan tam zamanında teslimatlar gereklidir.

Üretilen ürünlerin iyileştirilmiş kalitesi, optimize edilmiş üretim yöntemleri, iyileştirilmiş kalite kontrol işlemleri ve de fireler ve ürün hataları ile ilgili uygulamaların daha verimli yapılması ile elde edilir.

Yüksek esneklik ve müşteri odaklılık

Nihai olarak Lean Production, üretim etkenlerinde, üretim miktarlarında ve ürün seçeneklerinde yüksek esneklik ile özdeşleşmiştir. Bu esneklik, tedarikçilerde, şirket içi imalat sürecinde veya piyasadaki beklenmedik değişikliklere kısa sürede tepki verilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Lean Production yapılandırma presipleri

Nihai olarak yalın üretim sistemi, sadece sistemin tamamı müşterilerin menfaatleri doğrultusunda yapılandırıldığında başarılı olur. Lean Production uygulaması ile üretim sistemleri için sekiz farklı yapılandırma ilkesi söz konusudur:

 1. İsrafların önlenmesi
 2. Sürekli iyileştirme (Kaizen)
 3. Standartlaştırma
 4. Sıfır hata ilkesi (Poka-Yoke)
 5. Sürekli akış ilkesi
 6. Çekme ilkesi
 7. Personel oryantasyonu ve hedef odaklı yönetim
 8. Sanal yönetim

Lean Production yöntemindeki ana hedef belirlenmesi ve ordadan kaldırılmasıdır. İsraf, herhangi bir değer oluşturmayan ve müşterinin menfaatlerine katkıda bulunmayan tüm uygulamalardır. Ayrıca hatalar, sağlanmış müşteri menfaalerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.

Bundan dolayı sıfır hata ilkesinin hedefi, oluşan hataların takip eden proseslere aktarılmaması ve bu şekilde ürün ve proses kalitesinin yükseltilmesidir. İstem dışı hataların yapılmasının önlenmesi için, örneğin Poka-Yoke ilkesinde teknik yardımcı araçlar kullanılmaktadır.

Mükemmelliğe ulaşma çabası sonucunda mevcut proseslerin ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Her bir iyileştirme ile hatalar, sorunlar ve israflar tespit edilir ve önlenir. Bunun için tüm çalışanların, örneğin şirket içi fikir yönetimi şeklinde katkı sağlaması gereklidir. Bununla birlikte hedef odaklı yönetim şeklinin, çalışanları şirket proseslerine daha fazla dahil edilmesini ve sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini sağlaması amaçlanmaktadır.

Standartlaştırma ile herhangi bir değer oluşturmayan veya mevcut değeri yükseltmeyen faaliyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için tekrarlayan prosesler, iş akışları ve üretim adımları için standart işlem adımları belirlenir.

Oldukça kısa toplam akış süreleri elde etmek için ürünler, geçici olarak depolanmadan bir proses adımından diğer proses adımına geçmelidir. Sürekli akış ilkesinin hedefi, malzeme ve bilgi akışını sürekli ve sabit yapılandırmaktır. Bu sırada kontrol ve denetim işlerini ve stokları en aza indirgemek amacıyla çekme ilkesi, nihai müşterinin belli bir ürün için yaptığı taleple başlar, ürün müşteriye ulaşana kadar geçen tüm aşamaları geriye doğru izleyip her aşamanın bir öncekinden talep etmesiyle üretimi başlatmak şeklinde uygulanır.

Proseslere ve iş akışlarına ilişkin bilgilerin sanal gösterimi, hedefler ve performanslar hakkında daha fazla şeffaflık sağlar. Bu şekilde karakteristik sayılar, sorunlar ve hedeften sapmalar kısa sürede tespit edilir ve çalışanların faaliyetleri daha iyi görülür.

Lehman döner tablalar ile Lean Production

İsviçreli pL LEHMANN şirketi, 40 yılı aşkın bir süredir kompakt ve yüksek hassaslıkta CNC döner tablalar imal etmektedir. Bu ürünler ile sadece çok sayıda iş parçası bağlama seçeneği olmakla kalmayıp, aynı zamanda makine alanının ve hareket yollarının en verimli şekilde kullanılması, özel sıkıştırma yönetimi sayesinde oldukça kısa döngü süreleri ve de küçük motor ölçüleri sayesinde verimli enerji kullanımı söz konusu olmaktadır.

Standartlaştırılmış modüler yapı sistemine entegre edilmiş yenilikçi CNC döner tablalar kullanan şirketler, uygun kombinasyonlar ile talaşlı imalat sanayisinde, en küçük ve orta büyüklükte iş parçalarının ekonomik şekilde imal edilmesine yönelik uluslararası talepleri karşılama hedefini güderler.

Dört temel tipteki/yapı boyutundaki döner tablalar ile eksiksiz bir üretim verimliliği elde edilir; aynı üretim verimliliği için diğer ürünlerde iki katı döner tabla kullanılır. Ayrıca modüler yapı sistemi sayesinde çok sayıda standart kombinasyon oluşturulabilmektedir. Bu durum, makine imalatçılarının ve makine satıcılarının (makine kurulum şirketleri, OEM) daha az ürün tipini yönetmelerini ve stoklamaları gerekliliğini sağlamakta, oldukça kısa depolama sürelerinden faydalanmalarını ve yüksek uyumlulukta ürünlere sahip olmalarına yol açmaktadır. Kullanıcı, kısa depolama sürelerinin yanı sıra özellikle yedek parça satışı ve servis hizmeti alanında avantaj elde eder.

Ekonomik bir imalat için CNC döner tablaları

Karmaşık iş parçası geometrileri, makine alanında çok yönlü ve esnek iş parçası bağlama şekilleri ve hareketleri gerektirmektedir. pL LEHMANN, yüksek standartlar ile çeşitli uygulamalar için uygun ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Kısa donanım ve ayar değiştirme süreleri, üretkenliği ve verimlilik derecesini arttırmaktadır. Ayrıca kullanıcı kademeli otomasyon uygulama seçeneğine sahip olur: Örneğin manuel iş parçası yüklemesi ile başlanır, ardından basit yapılı doğrusal besleme sistemleri ile tam robotik üretim prosesi elde edilir. Farklı bağlama sistemlerine ilişkin arabirimler ve de uygun sıkıştırma silindirleri ve döner geçişler, ayrıca strok ve basınç denetimi sistemleri ile oldukça geniş modüler yapı sistemi oluşturulabilir.

Kullanım alanları:

 • Otomotiv
 • Medikal / Dental
 • Saatler / Mikro Teknoloji
 • Havacılık / Türbinler
 • Mekanik

Esnek ve hızlı dönüştürülebilirlik

Lean Production, yüksek esneklik ve de kısa sürekli akış veya donanım ve ayar değiştirme süreleri sağlaması özellikleriyle göze çarpıyor. pL LEHMANN, 20'yi aşkın standart sistem ile iş parçası bağlama konusunda yüksek sayıda ürün seçeneği sunuyor. Aynı zamanda combiFlex® modüler yapı sistemi sayesinde, standart elemanlar kullanılarak çok sayıda müşteriye özgü döner tabla çözümleri elde edilebilir. Oluşturulan kombinasyonlara uyumlu hale getirilmiş standart arabirimler, her zaman özel adaptasyonları mümkün kılmaktadır. Döner tablalarda, çok uzun süre geçtikten sonra da donanım/ayar değiştirme ve donanım ekleme işlemleri mümkündür. İki EA döner tabla, sonradan iki eksenli T döner tablaya dönüştürülebilir veya tersi; veya mevcut bir T döner tabla farklı tip döner tablaya dönüştürülebilir. Sistemler, oldukça kolay kullanım şekli nedeniyle çok hızlı donanım/ayar değiştirme uygulamalarını mümkün kılar.

Çeşitli açı ölçüm sistemleri ve iki geometri tolerans sınıfı sayesinde hassaslık sınıfları, sorunsuz bir şekilde gerekliliklere uyumlu hale getirilebilir. 2 μm değerine kadar eksenellik ve konsantriklik hassaslığı mümkündür.

Yüksek üretkenlik, hassaslık ve az yer ihtiyacı

pL LEHMANN şirketinin CNC döner tablaları, oldukça yüksek verimlilik ve en iyi erişilebilirliği sağlamaktadır. Takım ve iş parçası kısa sürede bağlanır; bu durum üretkenliğin ve hassaslığın arttırılmasına ve makine alanının en iyi şekilde kullanılmasına yol açmaktadır. Kompakt dış ölçüler, metrekare başına daha fazla iş mili kullanımını mümkün kılmaktadır. Kompakt döner tabla, oldukça hafiftir ve hareket ettirilmesi gereken kütlelerin daha az olması nedeniyle daha az enerji harcar.

Dakikada 210'a varan yüksek devir sayıları ve 0.2 sn'den itibaren 90° gibi kısa döngü süreleri, iş parçalarının imalat süresini kısaltmakta ve üretkenliği arttırmaktadır.

Ayrıca, örneğin 3+2 eksenli çözümler de avantaj sağlamaktadır. 5 eksenli makinelere kıyasla yerleştirme yüzeyi önemli ölçüde küçültülebilir ve aynı ölçüde yüzeye daha fazla makine yerleştirilebilir ve personel ve malzeme için yürüme ve hareket yolları azaltılabilir. Bu çözüm, esneklik konusunda da avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, aynı özellikte iki makine karşılaştırıldığında 5 eksenli makineye kıyasla satın alma maliyetleri önemli ölçüde daha azdır.

Otomasyon

Otomasyon için bağlama aparatları da otomatikleştirilebilir olmalıdır. ripas sıfır nokta bağlama sistemine, istenen her türlü bağlama düzeneği monte edilebilmektedir. Sistem, standart HSK bağlama sistemine sahiptir. Sürücü kamları daha hassas taşlanmıştır ve eksenel olarak içeri girebilmektedir. Karşı parça (ripas adaptörü) da aynı şekilde hem son derece hassas bir oluğa hem de kılavuz bulonu için konumlandırma deliğine sahiptir.

Bağlama sistemi, Edition 2 ve sonrası 500 yapı serisi makinelere sonradan eklenebilmektedir. Bu bağlama sistemi yüksek derecede tekrarlanabilir hassaslık elde etmekte ve yüksek torkları aktarma özelliğine sahiptir. Bunun haricinde daha hızlı iş parçası değiştirme işlemleri mümkündür ve iş parçaları eşzamanlı olarak yüklenebilir ve çıkarılabilir.

Şimdiden Endüstri 4.0 uyumlu

Hatalar kaynakların israf edilmesine yol açtığından dolayı hataların önlenmesi, Lean Production yönteminin ana hedefidir. Aslında bu olgular Endüstri 4.0 ile doğrudan bir ilgisi yoktur, fakat bunun için bir ön koşuldur.

Çok hızlı iş mili sıkıştırması, yüksek üretkenliğe, rekabet edebilirliğe ve de kısa amortisyon sürelerine yol açmaktadır. Bu avantajlar, sadece sensör sistemi ve elektronik sistemi ile elde edilebilir. Ayrıca üretim araçları insansız olarak kesintisiz çalıştırılabilmeli, çalışma kesintileri önlenmeli ve arızalar en kısa sürede giderilebilmelidir. Arıza ve çalışma kesintisi nedenlerinin ortadan kaldırılması ve gelecekte olası çalışma kesintilerini önleyebilmek için verilerin ve bilgilerin toplanması zorunludur. Bunun için bir veri kayıt cihazı ve Data history gereklidir.

pL LEHMANN döner tablalar, bir blackBOX ve su geçirmez USB girişi ile donatılmıştır. Standart USB bellek veya Bluetooth aracılığıyla arıza durumunda veriler okunabilir ve E-Posta aracılığıyla pL LEHMANN şirketine veya ilgili ülkede bulunan bir temsilcisine gönderilebilir. Bu şekilde hata nedenleri daha kısa sürede tespit edilebilmekte ve giderilebilmektedir. Ayrıca LED lambalar, her zaman çalışma durumunu ve de örneğin bir bakım gerekliliğini göstermektedir. Bunun haricinde eğitimli bakım personelinin değerlendirme ve analiz yapmasını sağlayacak bir Ethernet arabirimi, Web sunucusu ve de bilgisayar yazlımı destek sağlamaktadır. Bu şekilde dolaylı olarak üretkenlik arttırılır ve de hata ve arıza oranı düşürülür. Hızlı. Bağımsız. Kesin sonuç. Yalın.

Bu sayfayı görüntüleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Siz ilk defa buradasınız ve eski web sayfamızda bir girişiniz var mıydı? Verileriniz aktarıldı, ancak yeni bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için "şifremi unuttum" fonksiyonunu kullanın.